fbpx

Jak napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej?

Po lekturze informacji zawartej na naszej stronie uważasz, że przysługuje Ci zwrot prowizji bankowej z tytułu przedterminowej spłaty kredytu? Kolejnym krokiem, który powinieneś podjąć jest skierowanie do banku odpowiedniego wniosku o zwrot Twoich pieniędzy. Pismo takie musi zawierać konkretne informacje dotyczące Twojej sytuacji kredytowej oraz szczegółowo sformułowane żądanie do banku o zwrot należności.

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

opracowane przez zespół LEXITUM Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że warto takie pismo w prawym górnym rogu opatrzeć miejscem jego sporządzenia oraz datą. Ułatwi to niewątpliwie późniejsze oznaczenie wniosku w sporze z bankiem, a także nada mu bardziej formalny charakter. Następnie poniżej należy podać nazwę Twojego banku oraz jego adres. Po lewej stronie wpisz swoje dane, które pozwolą na zidentyfikowanie Twojej osoby – imiona, nazwisko oraz nr PESEL. Poniżej danych adresowych umieść tytuł pisma, może to być ,,wniosek o zwrot prowizji’’ lub też ,,wezwanie do zwrotu prowizji’’. 

Jeśli przebrnąłeś już przez część formalną pisma, należy przejść do jego właściwej treści. Pod tytułem sfomułuj swoje żądanie. Musi być ono szczegółowo opisane, w taki sposób, aby pozbawić bank ewentualnych wątpliwości, co do treści Twojego roszczenia – wskaż kwotę, która Ci się należy oraz zażądaj jej zwrotu w związku z całkowitą wcześniejszą spłatą kredytu. Pamiętaj, aby powołać się przy tym na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, bądź art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym.

W dalszej części uzasadnij swoje roszczenie. Uzasadnienie polega na wskazaniu Twojej umowy kredytu (jej numeru i daty zawarcia) oraz terminu wyznaczonego w jej treści jako termin spłaty. Następnie wskaż datę, w której dokonałeś całkowitej spłaty kredytu i okres, który pozostał do zakończenia obowiązywania umowy.

Na końcu wskaż bankowi termin, w którym ma dokonać zwrotu Twoich pieniędzy oraz numer swojego rachunku bankowego, na który prowizja ma zostać zwrócona. Nie zapomnij o podpisaniu wniosku oraz załączenia do niego potwierdzania uiszczenia przez siebie płatności z tytułu kredytu.

Jeśli masz jakikolwiek problem z napisaniem wniosku lub też w dalszych kontaktach z bankiem, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy Ci w przygotowaniu wszelkich dokumentów.

Wypełnij, aby pobrać wzór wniosku o zwrot prowizji

Podziel się tym artykułem z innymi