Jak napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej?

Po lekturze informacji zawartej na naszej stronie uważasz, że przysługuje Ci zwrot prowizji bankowej z tytułu przedterminowej spłaty kredytu? Kolejnym krokiem, który powinieneś podjąć jest skierowanie do banku odpowiedniego wniosku o zwrot Twoich pieniędzy. Pismo takie musi zawierać konkretne informacje dotyczące Twojej sytuacji kredytowej oraz szczegółowo sformułowane żądanie do banku o zwrot należności.