fbpx

Jak napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej?

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję, jak poprawnie napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej oraz załączamy do pobrania przygotowany przez nas wzór wniosku o zwrot prowizji kredytu. Zachęcamy także do lektury

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

Jak poprawnie napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej

Przechodząc do kwestii sporządzenia wniosku, w pierwszej kolejności trzeba wskazać, że warto takie pismo w prawym górnym rogu opatrzeć miejscem jego sporządzenia oraz datą. Ułatwi to niewątpliwie późniejsze oznaczenie wniosku w sporze z bankiem, a także nada mu bardziej formalny charakter. Następnie poniżej należy podać nazwę Państwa banku oraz jego adres (dokładne nazwy oraz adresy centrali banku możesz sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod  tym adresem). Po lewej stronie wpisz swoje dane, które pozwolą na zidentyfikowanie Państwa – imiona, nazwisko oraz nr PESEL. Poniżej danych adresowych umieść tytuł pisma, może to być ,,wniosek o zwrot prowizji’’ lub też ,,wezwanie do zwrotu prowizji’’.

Jeśli przebrnęli Państwo już przez część formalną pisma, należy przejść do jego właściwej treści. Pod tytułem proszę sformułować swoje żądanie. Musi być ono szczegółowo opisane, w taki sposób, aby pozbawić bank ewentualnych wątpliwości, co do treści roszczenia – proszę wskazać kwotę, która się Państwu należy oraz proszę zażądać jej zwrotu w związku z całkowitą wcześniejszą spłatą kredytu. Proszę pamiętać, aby powołać się przy tym na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, bądź art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym.

W dalszej części należy uzasadnić swoje roszczenie. Uzasadnienie polega na wskazaniu umowy kredytu (jej numeru i daty zawarcia) oraz terminu wyznaczonego w jej treści jako termin spłaty. Następnie proszę wskazać datę, w której dokonali Państwo całkowitej spłaty kredytu i okres, który pozostał do zakończenia obowiązywania umowy.

Na końcu należy wskazać bankowi termin, w którym ma dokonać zwrotu pieniędzy oraz numer swojego rachunku bankowego, na który prowizja ma zostać zwrócona. Należy pamiętać o podpisaniu wniosku oraz załączenia do niego potwierdzania uiszczenia przez siebie płatności z tytułu kredytu.

Jeśli mają Państwo jakikolwiek problem z napisaniem wniosku lub też w dalszych kontaktach z bankiem, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu wszelkich dokumentów.

Wypełnij, aby pobrać wzór wniosku o zwrot prowizji

Odzyskaj cały zwrot prowizji bankowej a nie tylko jej część

Mogą Państwo oczywiście wykorzystać wzór  do samodzielnego wystąpienia z wnioskiem do banków / parabanków.

 

Z góry uprzedzamy jednak, że banki w wielu przypadkach:

    • odmawiają zwrotu prowizji lub
    • zwracają prowizję jedynie w niewielkiej części, zaniżając jej wysokość.

Co więcej, na wniosek złożony przez klienta banki nie przedstawiają sposobu wyliczenia prowizji, licząc na to, że wypłata wyliczanej w sposób dowolny kwoty prowizji kredytu zadowoli klienta. Ponadto, poza zwrotem prowizji, należą się Państwu również koszty ubezpieczenia oraz odsetki, o których zapewne nie zostaniecie Państwo poinformowani. Tym samym, samodzielne wystąpienie z wnioskiem wiąże się z wieloma trudnościami, które mają na celu zniechęcenie Państwa do prowadzenia sporów z bankiem.

Z tego względu, zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy, wówczas nie będziecie Państwo obciążeni obowiązkami formalnymi i będziecie mieć pewność, że odzyskaliście całość należnych Państwu pieniędzy. W pierwszej kolejności zaś bezpłatnie udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy.

Podziel się tym artykułem z innymi