fbpx

Zwrot kaucji zabezpieczającej od kredytu IDEA BANK S.A.

idea bank

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu lub pożyczki z IDEA BANK S.A. to prawdopodobnie bank pobrał od Ciebie lub potrącił od kwoty przyznanego kredytu KAUCJĘ PIENIĘŻNĄ, która teoretycznie ma zabezpieczać terminową spłatę kredytu. Teoretycznie, zgodnie z warunkami umownymi bank powinien zwrócić Ci kwotę kaucji po roku od dnia uruchomienia kredytu. Z niniejszego wpisu dowiesz się jak uzyskać zwrot kaucji Idea Bank S.A.

Przejęcie banku a zwrot prowizji ze spłaconego kredytu​

przejęcie banku mniejszego przez większy

Przejęcie banku a zwrot prowizji ze spłaconego kredytu Zapewne trafiłeś na naszą stronę internetową w poszukiwaniu informacji o zwrocie prowizji ze spłaconego przed terminem określonym w umowie kredytu lub pożyczki. Co jednak w sytuacji, gdy nastąpiło przejęcie banku, z którym zawarłeś umowę i już nie istnieje? W niniejszym artykule znajdziesz informacje odnośnie banków, które przekształciły …

Przejęcie banku a zwrot prowizji ze spłaconego kredytu​ Read More »

Jak banki zaniżają i wypłacają zbyt niski zwrot prowizji bankowej (w szczególności o odsetki) przy wcześniejszej spłacie kredytu

Tematyka zwrotu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu jest dość świeża. Na dobrą sprawę większość konsumentów zaczęło dochodzić swoich praw od banków oraz parabanków dopiero od czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w tej sprawie w 2019r. W wyniku wydania wspomnianego orzeczenia banki częściowo zaczęły zmieniać swoją politykę w stosunku do roszczeń klientów o zwrot prowizji bankowej.

Stanowiska Rzecznika Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz TSUE odnośnie zwrotu prowizji z kredytu

tsue zwrot prowizji

Z naszej strony internetowej dowiedziałeś się już zapewne o tym, że ustawa o kredycie konsumenckim weszła w życie w grudniu 2011r. i to od tego czasu prawo pozwala na dochodzenie od banków zwrotu prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu. O możliwości odzyskania części poniesionych przy zawieraniu umowy kredytowej lub pożyczkowej kosztów głośno zrobiło się jednak dopiero od niedawna. Nieświadomym konsumentom z pomocą przyszły bowiem stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 maja 2016r. oraz Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 11 września 2019r.

Konsolidacja a zwrot prowizji bankowej

konsolidacja zwrot prowizji bankowej

Osoba, która ma do spłacenia kilka kredytów bądź pożyczek bankowych niejednokrotnie decyduje się skorzystać z konsolidacji. Mówiąc najprościej, konsolidacja kredytów polega na tym, że klient zaciąga w wybranym przez siebie banku kolejny (nowy) kredyt, którym spłaca kilka innych, już aktywnych, wcześniej zaciągniętych kredytów. Jest to zatem swego rodzaju połączenie kilku wcześniej wziętych kredytów w jeden „nowy” kredyt, poprzez spłatę istniejących zobowiązań wobec banków bądź firm pożyczkowych tym „nowym” kredytem. Czytając niniejszy artykuł możesz dowiedzieć się, co to oznacza dla kosztów, w tym zwłaszcza prowizji pobranych wcześniej z kredytów konsolidowanych.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać?

Z poprzedniego artykułu na naszej stronie wiesz już, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego przysługuje Ci zwrot części prowizji. Prawo nakłada jednakże pewne wymogi, które konsument musi spełnić, aby skutecznie ubiegać się o zwrot pieniędzy od banku. Aby się z nimi zapoznać, przeczytaj poniższy artykuł, w którym w sposób prosty i zrozumiały przedstawimy Ci wszelkie wymogi formalne dochodzenia należności.

Zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego i konsumenckiego

Wyrok ws. Zwrotu Prowizji

Dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego? Zastanawiasz się czy przysługuje ci zwrot prowizji oraz odsetek? A może złożyłeś już wniosek o zwrot prowizji bankowej lub odsetek z banku, jednakże bank nie chce oddać Twoich pieniędzy? Skontaktuj się z LEXITUM, pomożemy Ci odzyskać prowizję, tak jak wielu innym przed Tobą.

Kalkulator zwrotu prowizji bankowej

kalkulator zwrotu prowizji bankowej

Aby uprościć obliczanie wysokości zwrotu prowizji zamieszczamy na naszej stronie dedykowany dla naszych Klientów kalkulator zwrotu prowizji bankowej. Jest to bardzo proste i użyteczne narzędzie, które pomoże sprawdzić wysokość należnej prowizji.

Jak napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej?

Po lekturze informacji zawartej na naszej stronie uważasz, że przysługuje Ci zwrot prowizji bankowej z tytułu przedterminowej spłaty kredytu? Kolejnym krokiem, który powinieneś podjąć jest skierowanie do banku odpowiedniego wniosku o zwrot Twoich pieniędzy. Pismo takie musi zawierać konkretne informacje dotyczące Twojej sytuacji kredytowej oraz szczegółowo sformułowane żądanie do banku o zwrot należności.