fbpx

Przejęcie banku a zwrot prowizji ze spłaconego kredytu

Zapewne trafiłeś na naszą stronę internetową w poszukiwaniu informacji o zwrocie prowizji ze spłaconego przed terminem określonym w umowie kredytu lub pożyczki. Co jednak w sytuacji, gdy nastąpiło przejęcie banku, z którym zawarłeś umowę i już nie istnieje? W niniejszym artykule znajdziesz informacje odnośnie banków, które przekształciły się w inną instytucję finansową.

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

Sektor bankowy w Polsce ulega częstym zmianom. Jedne banki lub podobne firmy pożyczko – kredytowe upadają, inne w tym samym czasie są tworzone. Niejednokrotnie większe banki przejmują działalność banków mniejszych, wstępując tym samym w ich prawa i obowiązki. Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku przejęcia banku, bank przejmujący nabywa również wszelkie długi swojego poprzednika. Wliczyć w to należy także obowiązek zwrotu prowizji z tytułu przedwcześnie spłaconego kredytu.

Tym samym, jeśli zaciągnąłeś kredyt lub pożyczkę w banku, który już nie funkcjonuje na polskim rynku finansowym, możliwe że wciąż możesz uzyskać częściowy zwrot prowizji oraz innych kosztów kredytu lub pożyczki. W tym celu musisz w pierwszej kolejności sprawdzić, czy bank, w którym wziąłeś kredyt lub pożyczkę został całkowicie rozwiązany, czy przejęty. Jeżeli bank został przejęty przez inny bank, to masz pełne prawo do wystąpienia do tego banku o zwrot należnej Ci prowizji.

Jak sprawdzić przejęcie banku? Który bank został zlikwidowany, a który przejęty?

 Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych banków, które nie funkcjonują już w polskim obrocie wraz z informacją o jego rozwiązaniu lub przejęciu przez inny podmiot:

 1.  BANK BGŻ  S.A. – przejęty przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
 2.  Raiffeisen Bank Polska S.A. – przejęty przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
 3. Bank BPH S.A. – przejęty przez Alior Bank S.A.
 4. Bank Zachodni WBK S.A. – przejęty przez Santander Bank Polska S.A.
 5. Kredyt Bank S.A. – przejęty przez Santander Bank Polska S.A.
 6. Deutsche Bank Polska S.A. – przejęty przez Santander Bank Polska S.A.
 7. Euro Bank S.A. – przejęty przez Millennium Bank S.A.
 8. Lukas Bank S.A. – przejęty przez Credit Agricole Bank Polska S.A.
 9. Meritum Bank S.A. – przejęty przez Alior Bank S.A.
 10. Nordea Bank S.A. – przejęty przez PKO Bank Polski S.A.
 11. FM Bank PBP S.A. (Bank Smart, BIZ Bank) – aktualnie Nest Bank S.A.
 12. Sygma Bank S.A. – przejęty przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
 13. Get Bank S.A. – przejęty przez Getin Noble Bank S.A.

Jeżeli wziąłeś kredyt lub pożyczkę w jednym z wyżej wymienionych banków, nie warto się poddawać. Bank przejmujący ma obowiązek zwrócić Ci część prowizji podobnie jak klientom, którzy zaciągnęli kredyt bezpośrednio w banku przejmującym.

W tym wypadku najlepszym następnym krokiem będzie wysłanie do banku, który dokonał przejęcia wniosku o zwrot prowizji kredytu

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.

Podziel się tym artykułem z innymi