fbpx

ZWROT KAUCJI ZABEZPIECZAJĄCEJ OD KREDYTU IDEA BANK S.A.

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu lub pożyczki z IDEA BANK S.A. to prawdopodobnie bank pobrał od Ciebie lub potrącił od kwoty przyznanego kredytu KAUCJĘ PIENIĘŻNĄ, która teoretycznie ma zabezpieczać terminową spłatę kredytu. Teoretycznie, zgodnie z warunkami umownymi bank powinien zwrócić Ci kwotę kaucji po roku od dnia uruchomienia kredytu. Z niniejszego wpisu dowiesz się jak uzyskać zwrot kaucji Idea Bank S.A.

 

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

opracowane przez zespół LEXITUM Sp. z o.o.

Kaucja pobierana przez Idea Bank S.A.

W naszej praktyce spotykamy się niejednokrotnie z przykładami naruszania przez banki prawa lub szeroko rozumianego interesu klientów. Często odnosi się to zwłaszcza do rozmaitych sposobów zabezpieczenia spłaty kredytu, których wymagają banki. Bez udzielenia takiego zabezpieczenia, bank odmawia udzielenia kredytu i tym samym kredytobiorca zostaje niejako w sytuacji bez wyjścia, jeśli potrzebuje dofinansowania.

Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów takich działań jest pobieranie przez Idea Bank S.A. od kredytobiorców kaucji na zabezpieczenie swoich wierzytelności. Zgodnie z umową kaucja taka powinna zostać klientowi zwrócona po upływie czasu oznaczonego w umowie, jednakże często Idea Bank S.A. odmawia, podając rozmaite podstawy – opóźnienia w płatności poszczególnych rat, czy też brak obrotów na rachunku firmowym. Spotkaliśmy się także z innymi mniej lub bardziej racjonalnymi argumentami, którymi Idea Bank S.A. wyjaśniał, że zwrot kaucji nie przysługuje kredytobiorcy. 

Praktyka Idea Bank S.A. polega na tym, że uiszczoną przez kredytobiorcą kaucję zalicza na poczet kary umownej. Problem polega jednak na tym, że zgodnie z art. 483 §1 Kodeksu cywilnego kary umowne mogą być zastrzegane wyłącznie jako naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązań niepieniężnych (więcej o istocie kary umownej możesz dowiedzieć się w artykule: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kara-umowna-czym-jest-i-kiedy-sie-ja-stosuje). Praktyka Idea Bank S.A. stoi zatem w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zwrot kaucji Idea Bank S.A.

Każdy kto został w wyżej opisany sposób potraktowany przez bank, może domagać się od Idea Bank S.A. zwrotu nienależnie pobranej kaucji. Prawdopodobnie jednak, zwrot kaucji Idea Bank S.A. nie będzie prosty, gdyż bank ten uchyla się od jej zwrotu, co powoduje konieczność wystąpienia na drogę sądową.

Zwrot kaucji w IDEA BANK - droga sądowa

Warto w tym miejscu jednak zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, zwrot kaucji przedawnia się z upływem 3 lat od dnia spłaty kredytu, więc należy działać stosunkowo szybko. Po drugie, Idea Bank S.A. został 3 stycznia 2021r. przymusowo przejęty przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (zwany Pekao S.A.) (o innych przejęciach banków możesz przeczytać na naszym blogu: Przejęcie banku a zwrot prowizji). Tym samym, aby odzyskać należności będzie trzeba prowadzić spór z tym właśnie bankiem.

Zwracamy przy tym uwagę, że piszemy przede wszystkim o Idea Bank S.A., ponieważ to ten bank na szeroką skalę stosował ten sposób zabezpieczenia kredytów oraz pożyczek. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której inne banki stosowały podobną praktykę. W przypadku, jeśli Twój kredyt został zabezpieczony w podobny sposób w innym banku, również przysługuje Ci z tego tytułu zwrot kaucji zabezpieczającej.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu kaucji zabezpieczającej, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.

Podziel się tym artykułem z innymi