fbpx

Zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego i konsumenckiego

ZWROT PROWIZJI W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEJ SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO I KONSUMENCKIEGO

Dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego? Zastanawiasz się czy przysługuje ci zwrot prowizji oraz odsetek? Złożyłeś już wniosek o zwrot prowizji bankowej lub odsetek z banku, jednakże bank nie chce oddać Twoich pieniędzy? A może chcesz się dowiedzieć, czy należy Ci się zwrot prowizji z kredytu hipotecznego? Skontaktuj się z LEXITUM, pomożemy Ci odzyskać prowizję, tak jak wielu innym przed Tobą. 

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

W ostatnim czasie zaczyna się robić głośno o uprawnieniach kredytobiorcy w sytuacji, gdy spłacił on kredyt przed terminem ustalonym w umowie. Na wstępie zaznaczamy – zwrot części kosztów kredytu jest Twoim prawem i nie zależy od oceny banku. Można bowiem zauważyć, że pomimo nałożonego prawnie obowiązku, banki podchodzą do tematu niechętnie i niezwykle często odmawiają zwrotu części uiszczonej przez konsumenta prowizji bankowej oraz odsetek.

 

 

W takiej sytuacji warto zwrócić się do specjalistów w tej dziedzinie, którzy mieli wielokrotnie do czynienia z tego typu sprawami. Nasze bogate doświadczenie oraz wypracowany model działania pozwoli Ci błyskawicznie odzyskać przysługujące Ci środki  (więcej informacji o nas: Zwrot Prowizji Z Kredytu).

 

 

Jeśli więc chcesz odzyskać swoje pieniądze, przeczytaj koniecznie niniejszy artykuł i skontaktuj się z nami.

Kto może się starać o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że o zwrot prowizji kredytu ubiegać się mogą wyłącznie konsumenci. Konsumentami są osoby, które zawarły z bankiem lub firmą pożyczkową umowę kredytu konsumenckiego bądź umowę o kredyt hipoteczny poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej (więcej informacji dostępne pod adresem: Kim jest konsument).

 

Tym samym nasza oferta skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, gdyż w polskim porządku prawnym, tylko one mogą mieć status konsumenta. Przedsiębiorcy nie mogą powoływać się przeciwko bankom na wcześniejszą spłatę kredytu w celu uzyskania zwrotu prowizji.

Od kogo można domagać się zwrotu prowizji bankowej?

W tym miejscu trzeba z naciskiem podkreślić, że do zwrotu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zobowiązane są wszystkie banki oraz firmy udzielające pożyczek. Mowa tutaj o firmach typu Provident, Vivus itp., które działają na polskim rynku kredytowym. Nie ma w tym zakresie znaczenia, czy ich główna siedziba jest położona na terytorium RP, czy też jest to bank zagraniczny (rejestry banków oraz instytucji pożyczkowych dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/)

 

Tak więc, niezależnie od tego, czy wziąłeś kredyt/pożyczkę w banku Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., BNP Paribas S.A., PKO BP S.A., czy też jakimkolwiek innym banku lub firmie pożyczkowej  zwróć się do nas, a pomożemy CI szybko odzyskać Twoje środki.

Jaka jest podstawa prawna roszczenia o zwrot prowizji?

Wszystko zaczęło się od Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008r. Nałożyła ona na Państwa Członkowskie UE obowiązek przyjęcia odpowiednich unormowań krajowych, pozwalających na dochodzenie obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty przez konsumenta. Polski ustawodawca prowadził takie przepisy w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r. (dostępna pod tym adresem) oraz w ustawie o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017r. (dostępna pod tym adresem).


Pomimo przyjęcia ww. przepisów banki przez długi czas podważały możliwość dochodzenia przez konsumentów zwrotu prowizji bankowej. Stały przy tym na stanowisku, że klientom należy się jedynie zwrot odsetek, które są bezpośrednio związane z terminami wyznaczonymi w umowach kredytowych.


Stanowisko takie jest jednak obecnie nie do obrony. W odpowiedzi na pytanie prawne zadane przez polski sąd odnośnie prowizji wypowiedział się bowiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej zwany także „TSUE”). Trybunał w wyroku z dnia 11 września 2019r. o sygn. akt C-383/18 z całą stanowczością stwierdził, że zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu lub pożyczki, dotyczy wszystkich kosztów. Także tych, które klient uiścił już na początku trwania kredytu, czyli prowizji i opłaty przygotowawczej.


Interpretację przyjętą przez TSUE zaaprobował również polski Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12.12.2019r. o sygn. akt III CZP 45/19. Sprawia to, że wszelkie odmowy zwrotu prowizji dokonywane przez banki mają charakter bezprawny.

 

Co szczególnie istotne, przywołana wyżej Dyrektywa unijna oraz orzeczenia TSUE i Sądu Najwyższego odnosiła się do kredytów konsumenckich. Ustawa o kredycie hipotecznym zawiera jednak analogiczne postanowienia, jak ustawa o kredycie konsumenckim. W takiej sytuacji należy przyjąć, że konsumenci, którzy zawarli z bankiem umowę o kredyt hipoteczny podlegają w Polsce takiej samej ochronie w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, jak osoby, które zawarły umowę o kredyt konsumencki. Skontaktuj się z nami – spróbujemy uzyskać dla Ciebie zwrot prowizji z kredytu hipotecznego.

Wyrok ws. Zwrotu Prowizji

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.

Podziel się tym artykułem z innymi