fbpx

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać?

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ PRZY WCZEŚNIEJSZEJ SPŁACIE KREDYTU ABY UZYSKAĆ ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ

Z poprzedniego artykułu na naszej stronie wiesz już, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego przysługuje Ci zwrot części prowizji. Prawo nakłada jednakże pewne wymogi, które konsument musi spełnić, aby skutecznie ubiegać się o zwrot pieniędzy od banku. Aby się z nimi zapoznać, przeczytaj poniższy artykuł, w którym w sposób prosty i zrozumiały przedstawimy Ci wszelkie wymogi formalne dochodzenia należności.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwrot prowizji oraz innych opłat kredytowych z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, bądź hipotecznego?

Pierwszą i najważniejszą kwestią jest oczywiście spłata kredytu przed terminem zawartym w umowie. Drugą sprawą jest opisane już wyżej posiadanie statusu konsumenta. Warto jednak zaznaczyć, że poza tymi fundamentalnymi warunkami, należy spełniać również pewne kwestie natury formalnej, które dla ułatwienia przedstawiamy poniżej w punktach:

 

  1. Umowa kredytu konsumenckiego została zawarta nie wcześniej niż 18 grudnia 2011r. – tj. po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim.
  2. Wysokość kredytu udzielonego przez bank nie przekracza kwoty 255 550,00 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, jednakże ograniczenie kwotowe nie dotyczy kredytów, które zostały zaciągnięte na remont domu oraz nie zostały zabezpieczone hipoteką.
  3. Umowa kredytu hipotecznego została zawarta po dniu 22 lipca 2017r. – tj. po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym.

Czy zwrot prowizji należy się wyłącznie od umowy nazwanej kredytem?

Warto wiedzieć, że zwrot prowizji należy się konsumentowi nie tylko z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, ale również w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, kredytu odnawialnego, a także w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odroczonego przez późniejsze porozumienie konsumenta z bankiem.

 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku finansowania zakupu samochodu, laptopa, telewizora, telefonu lub innych rzeczy kredytem, także przysługuje Ci zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty.

 

W tym zakresie warto podkreślić, że zwrot prowizji nie dotyczy leasingu, dzierżawy czy najmu, gdzie wraz z upływem obowiązywania umowy własność rzeczy nie przechodzi na konsumenta.

Jak dochodzić zwrotu prowizji i innych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego?

Jeśli po lekturze powyższych uwag doszedłeś do wniosku, że należy Ci się zwrot pieniędzy od banku, a nie jesteś pewny, czy uda Ci się dopiąć sprawę samodzielnie skontaktuj się z nami. Poniżej w kilku prostych krokach przedstawiamy Ci nasz sposób działania:


Krok 1 – Po skontaktowaniu się z nami analizujemy Twoją sprawę na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji oraz dokumentów. Nasza konsultacja jest dla Ciebie całkowicie darmowa – nic nie ryzykujesz.


Krok 2 – Sam decydujesz czy chcesz skorzystać z naszej pomocy i na jakich warunkach.


Krok 3 – Możemy wedle Twojego wyboru odkupić od ciebie prawa do prowizji, dzięki czemu pieniądze otrzymasz w ciągu kilku godzin bez utraty czasu i angażowania się w sprawę sądową, a wszelkie ryzyko pozostaje po naszej stronie, ewentualnie


Krok 4 – nasz zespół doświadczonych prawników może wnieść w twoim imieniu sprawę do sądu i rozliczyć się z tobą po wygranej sprawie na zasadzie prowizji od sukcesu, bez ponoszenia przez Ciebie żadnych opłat wstępnych.


Warto podkreślić, że skorzystanie z usług profesjonalistów zwiększa Twoje szanse na uzyskanie zwrotu prowizji. Banki na ogół bardziej liczą się ze zdaniem konsumenta reprezentowanego przez prawników.

Do kiedy można dochodzić zwrotu prowizji bankowej?

Jak każde roszczenie majątkowe, roszczenie o zwrot prowizji podlega przedawnieniu. W tym zakresie należy stwierdzić, że roszczenia o zwrot prowizji podlega przedawnieniu po upływie lat sześciu od dnia wcześniejszej spłaty kredytu. Trzeba jednak podkreślić, że jeśli dokonałeś spłaty kredytu przed dniem 9 lipca 2018r., to Twoje roszczenie przedawni się w terminie dziesięciu lat od dnia spłaty kredytu. Różnica ta jest spowodowana wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Cywilnego, która zmieniła terminy przedawnienia.  

Przykład 1

Jan K. dokonał wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w dniu 17 października 2017r. Może on w takim wypadku dochodzić skutecznie od banku zwrotu wpłaconej przez siebie prowizji do dnia 17 października 2027r.

Przykład 2

Andrzej N. dokonał wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w dniu 11 lipca 2018r. Może on w takim wypadku dochodzić skutecznie od banku zwrotu wpłaconej przez siebie prowizji do dnia 11 lipca 2024r.

Ile pieniędzy można odzyskać?

Jeśli spłaciłeś kredyt przed terminem należy Ci się zwrot prowizji proporcjonalny do czasu, jaki pozostał Ci do końca terminu zawartego w umowie jako ostateczny termin spłaty.

Przykład

Jan K. w dniu 1 lutego 2015r. zaciągnął w banku kredyt hipoteczny w kwocie 500 000,00 zł na okres 4 lat. W umowie kredytu ustalił z bankiem prowizję w kwocie 50 000,00 zł. Z powodu znacznego wzbogacenia się w okresie obowiązywania kredytu dokonał jego całkowitej spłaty w dniu 1 lutego 2018r., a więc na rok przed upływem terminu spłaty. Rok, który mu pozostał do upływu terminu spłaty stanowi 25% całego okresu kredytowania. Należy mu się zatem zwrot uiszczonej prowizji bankowej równej 25% całej prowizji, czyli w tym przypadku będzie to kwota 12 500,00 zł.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.

Podziel się tym artykułem z innymi