fbpx

Jak banki odmawiają zwrotu prowizji z kredytów hipotecznych?

Jak banki odmawiają zwrotu prowizji z kredytów hipotecznych?

Wraz z upływem czasu, coraz więcej banków zmienia swoją politykę odnośnie zwrotu prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Inaczej sprawa ma się jednak z kredytami hipotecznymi. W większości funkcjonujące na polskim rynku banki odmawiają zwrotu prowizji z kredytów hipotecznych w przypadku ich przedterminowej spłaty.

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

Wielokrotnie w naszej pracy spotykamy się z zapytaniami od klientów, z jakich umów kredytu można odzyskać prowizję w przypadku ich przedterminowej spłaty oraz czy jest to możliwe w przypadku kredytu hipotecznego. Odpowiedź brzmi tak. Jednakże trzeba spełniać odpowiednie warunki, które przedstawiliśmy już w artykule dostępnym na stronie: zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Z wzmiankowanego artykułu dowiesz się w szczególności, czy Twój kredyt kwalifikuje się pod zwrot prowizji z uwagi na jego datę zawarcia.

Warto jednak poświęcić w tym miejscu uwagę polityce banków. Z naszych doświadczeń oraz relacji naszych klientów wynika, że banki odmawiają zwrotu prowizji z kredytu hipotecznego. Powołując się na fakt, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w skrócie TSUE) z dnia 11 września 2019r. o sygn. akt C – 383/18, który zapoczątkował możliwość odzyskania prowizji z przedterminowo spłaconego kredytu dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich, tj. gotówkowych i niezabezpieczonych hipotecznie. Podobnie sprawa ma się uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2019r. o sygn. akt III CZP 45/19 oraz przytłaczającej większości orzeczeń sądów powszechnych.

Banki odmawiają zwrotu prowizji na podstawie bezprawnej argumentacji

Argumentacja przytoczona przez banki jest całkowicie bezprawna. Pomija ona bowiem istotny fakt. Podstawą żądania zwrotu kosztów kredytu hipotecznego jest ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zawiera art. 39, który brzmi: ,,W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.’’ Przepis ten stanowi niemal dosłowne przytoczenie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Powinien przez to być interpretowany w sposób identyczny. Co więcej, nasza kancelaria uzyskała już korzystne orzeczenia sądowe w sądach powszechnych. Potwierdzają one naszą interpretację, zdecydowanie przy tym odrzucając przeciwną argumentację banków.

Sukcesywne działanie naszej firmy oraz konsumentów w celu odzyskania swoich należności spowoduje zmianę postawy banków. Podobnie jak sprawa miała się przy kredytach konsumenckich. Prowadzimy postępowania przeciwko takim bankom jak Pekao S.A., Alior Bank S.A., czy Santander Bank Polska S.A.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskiwaniu należności z kredytów hipotecznych. Bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.