fbpx

Zwrot opłaty przygotowawczej z firm pożyczkowych

Zwrot opłaty przygotowawczej z firm pożyczkowych

Po serii niekorzystnych dla banków orzeczeń sądowych w zakresie zwrotu prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu lub pożyczki, banki zaczęły wypłacać swoim klientom należne im pieniądze. W takich przypadkach klient powinien również liczyć na zwrot opłaty przygotowawczej. Należy jednak zauważyć, że w dalszym ciągu pożyczkobiorcy mają problem z odzyskaniem środków od tzw. parabanków, a więc firm zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, zwanych często ,,chwilówkami’’.

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

Jak już wspominaliśmy w artykule o zaniżanym zwrocie prowizji bankowej, każda instytucja finansowa udzielająca pożyczek jest zobowiązana do obniżania klientom kosztów udzielanych pożyczek w przypadku ich wcześniejszej spłaty. Często jednak pożyczkobiorca spotyka się z odmową, bowiem pożyczkodawca stwierdza, że zwrot się nie należy ze względu na to, że od klienta została pobrana opłata przygotowawcza lub opłata administracyjna, a nie prowizja. Wyroki sądów dotyczą natomiast głównie prowizji jako najpopularniejszej formy wynagrodzenia banku lub firmy pożyczkowej z tytułu zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.

Polityka taka, choć niestety dość często spotykana, jest całkowicie bezpodstawna. Po pierwsze, wskazać trzeba, że zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, konsumentowi przysługuje zwrot wszelkich kosztów kredytu lub pożyczki w przypadku jej przedterminowej spłaty. Tym samym nasz ustawodawca, w ślad za ustawodawcą unijnym, nie różnicuje sytuacji klientów, którzy uiścili opłaty innego rodzaju niż prowizje. Po drugie, w przypadku zróżnicowania różnych kosztów pożyczki lub kredytu co do obowiązku ich zwrotu po przedterminowej spłacie pożyczki, oczywiste jest, że wszystkie banki lub firmy pożyczkowe będą nazywały ponoszone przez klienta koszty inaczej niż prowizjami, aby uniemożliwić klientowi ich częściowe odzyskanie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tzw. parabanków, bowiem wśród nich bardzo często spotyka się praktykę niepobierania od klienta prowizji lub nawet odsetek, natomiast pobierania wysokich opłat przygotowawczych lub administracyjnych.

UOKiK potwierdza - Klientom należy się zwrot opłaty przygotowawczej

Nasi klienci niejednokrotnie spotkali się z odmowami zwrotu kosztów pożyczek, bowiem firmy pożyczkowe typu Aasa, Vivus lub Bocian stwierdzają, że nie pobierały od klienta prowizji, tylko opłaty przygotowawcze, które miały stanowić wynagrodzenie firmy za przygotowanie i zawarcie umowy, tj. koszty korespondencji, weryfikacji zdolności kredytowej klienta itp. Nie sposób zgodzić się z podobnymi stwierdzeniami, bowiem opłaty te są oczywiście zbyt wysokie, aby faktycznie mogły uchodzić za zwrot pożyczkodawcy kosztów zawieranej umowy pożyczki. W oczywisty sposób w ten sposób firma pożyczkowa faktycznie pobiera od klienta prowizję, usiłując przykryć ten fakt zmianą nazwy przedmiotowej opłaty. Podobne stanowisko w tym zakresie zajął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie spółki Aasa Polska S.A., co można przeczytać w wydanym na stronie internetowej komunikacie: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15790.

Wobec powyższego podkreślamy, że warto nie poddawać się po uzyskaniu odmownej odpowiedzi od pożyczkodawcy i walczyć o odzyskanie wszelkich kosztów pożyczek z tytułu ich przedterminowej spłaty.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu opłaty przygotowawczej lub innych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki konsumenckiej lub hipotecznej, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.