fbpx

Konsolidacja a zwrot prowizji bankowej

KONSOLIDACJA A ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ Z KREDYTÓW

Osoba, która ma do spłacenia kilka kredytów bądź pożyczek bankowych niejednokrotnie decyduje się skorzystać z konsolidacji. Mówiąc najprościej, konsolidacja kredytów polega na tym, że klient zaciąga w wybranym przez siebie banku kolejny (nowy) kredyt. Kredytem tym spłaca kilka innych, wcześniej zaciągniętych kredytów. Jest to zatem połączenie kilku wcześniej wziętych kredytów w jeden „nowy” kredyt, poprzez spłatę istniejących zobowiązań wobec banków bądź firm pożyczkowych (więcej informacji pod adresem: tym adresem). Czytając niniejszy artykuł możesz dowiedzieć się, jaki wpływ ma konsolidacja na zwrot prowizji bankowej z kredytów.
Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

Analizując przysłane przez Was zapytania oraz dokumenty niejednokrotnie spotykamy się z wątpliwościami z Waszej strony, co do możliwości odzyskania prowizji po skonsolidowaniu umów kredytowych oraz pożyczek. Często mówicie, że bank odmówił zwrotu prowizji, ponieważ to nie konsument spłacił kredyt, tylko inny lub nawet ten sam bank. Należy podkreślić, że jest to wyłącznie pewnego rodzaju strategia banków oraz innych pożyczkodawców. Ma ona na celu odmowę wypłaty należnego konsumentom zwrotu kosztów kredytu. Banki korzystają z braku świadomości konsumentów, co do istoty konsolidacji kredytu.

Wskazać bowiem należy, że nieprawdą jest, iż to bank, który udziela Wam kredytu lub pożyczki konsolidacyjnej spłacał wasz poprzedni kredyt. Rzeczywiście dokonuje on jednorazowej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek, w tym rzecz jasna ich wszelkich kosztów z tytułu prowizji bankowej, składek na ubezpieczenie oraz odsetek. Jednak to konsument jest zobowiązany do późniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego, a więc rzeczywisty ciężar spłaty zawsze spoczywa na kredytobiorcy.

Należy zatem z całą stanowczością podkreślić, że spłata kredytu przy pomocy innego kredytu, jeżeli następuje przed terminem wskazanym w pierwotnej umowie, stanowi formę jego przedterminowej spłaty. Przepisy prawa wiążą z tym faktem konsekwencje odnośnie obowiązku częściowego zwrotu prowizji (więcej w naszym artykule: Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu).

Przede wszystkim zatem, jeśli dokonałeś konsolidacji przysługuje Ci zwrot prowizji i innych kosztów z tytułu przedwczesnej spłaty kredytu.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.

Podziel się tym artykułem z innymi