fbpx

Jak banki zaniżają i wypłacają zbyt niski zwrot prowizji bankowej (w szczególności o odsetki) przy wcześniejszej spłacie kredytu

Jak banki zaniżają i wypłacają zbyt niski zwrot prowizji bankowej (w szczególności o odsetki) przy wcześniejszej spłacie kredytu

Tematyka zwrotu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu jest dość świeża. Na dobrą sprawę większość konsumentów zaczęło dochodzić swoich praw od banków oraz parabanków dopiero od czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w tej sprawie w 2019r. W wyniku wydania wspomnianego orzeczenia banki częściowo zaczęły zmieniać swoją politykę w stosunku do roszczeń klientów o zwrot prowizji bankowej.

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

Wspomniana wyżej zmiana polityki niewątpliwie wpłynęła pozytywnie na sytuację konsumentów, bowiem część banków na wniosek o zwrot prowizji kredytu klienta wypłaca przynajmniej część zwrotu prowizji należnej klientom. Trudno jednak powiedzieć, żeby ta sytuacja miała charakter powszechny i zorganizowany. W największym skrócie powiedzieć można, że każda instytucja finansowa, bowiem problem poza bankami dotyczy także SKOK-ów oraz tzw. parabanków (pożyczkodawcy typu Vivus, Kruk, Wonga), przyjęła własną strategię działania. Najprościej mówiąc, każdy z wymienionych wyżej podmiotów stara się doprowadzić do sytuacji, w której będzie miał odpowiednią argumentację prawną dla usprawiedliwienia swoich działań w świetle ustawy o kredycie konsumenckim. Z drugiej strony, banki i inne firmy udzielające pożyczek i kredytów starają się oczywiście ograniczyć koszty, które wynikają z obowiązku zwrotu części kosztów swoim klientom po wcześniejszej spłacie kredytów oraz pożyczek.

Kto może się starać o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Jakie są zatem przyjmowane przez banki strategie wobec obowiązku zwrotu prowizji oraz innych kosztów kredytu oraz pożyczki?

W pierwszej kolejności, banki, parabanki oraz SKOKi próbują ograniczyć wypłatę zwrotu kosztów konsumentowi, stosując zasadę, że zwrotowi podlegają wyłącznie prowizje z kredytów spłaconych po dniu 11 września 2019r., czyli po przywoływanym już wyroku TSUE. Interpretację taką przyjął między innymi BNP Paribas, Bank Pocztowy, Santander Bank Polska.

Jeszcze bardziej niekorzystną strategię przyjął bank Citi Handlowy tj. Bank Hadlowy oraz ING Bank Śląski, które uznają, że proporcjonalnemu zwrotowi prowizji podlegają wyłącznie umowy zawarte po wydaniu wyroku przez TSUE.

Argumentacje banków w tym przypadku są oczywiście pokrętne, bowiem powołują się one na to, że TSUE ,,nakazał’’ zwracać klientom pieniądze dopiero w 2019r., a więc co do wcześniej zawartych czy też spłaconych umów nie mają takiego obowiązku.

Należy z całą stanowczością podkreślić, że jest to w świetle prawa interpretacja absolutnie niezasadna, bowiem podstawą roszczeń konsumentów o zwrot prowizji bankowej, czy też pożyczki jest ustawa o kredycie konsumenckim, która weszła w życie w dniu 18 grudnia 2011r. i to jest data graniczna roszczeń klientów w stosunku do banków. Orzeczenie TSUE nie stanowi źródła prawa i jest wyłącznie interpretacją obowiązujących przepisów.

Co więcej, banki, a już zwłaszcza inne firmy pożyczkowe, starają się wykorzystać swoistą lukę prawną, która polega na tym, że ustawodawca nie sprecyzował sposobu wyliczenia zwrotu prowizji przysługującej konsumentom. Podkreślić jednak należy, że zwrot powinien mieć charakter proporcjonalny, tzn. opierający się na porównaniu okresu jaki w momencie spłaty pozostał do końca umowy kredytowej lub pożyczkowej do całego okresu kredytowania. 

Część kredytodawców niestety stosuje przy wyliczeniach zwrotu prowizji skomplikowane metody ważone kapitałem, czy też procentowe. Zastosowane w ten sposób metody mają oczywiście jeden cel – zdezorientować konsumenta oraz sprawić, żeby był on przekonany, że zwrot prowizji mu się nie należy, lub należy w nieokreślonej, niskiej kwocie. 

Co więcej i na co w szczególności zwracamy uwagę, jeśli konsument spłacił kredyt lub pożyczkę przed kilkoma laty, to bank winien również zwrócić odsetki za spowodowane przez siebie opóźnienie w zwrocie kredytu, które w przypadku dużych kwot prowizji często sięgają kilku a nawet kilkunastu tysięcy złotych.

 

Wobec powyższego podkreślamy, że nie warto ufać kredytodawcom na słowo lub zniechęcać się niskimi zwrotami prowizji przyznanymi przez banki lub inne instytucje udzielające pożyczek.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami, nasi prawnicy są w stanie udzielić Ci informacji, czy należy Ci się zwrot prowizji oraz policzyć jego wysokość. Nie warto rezygnować ze swoich pieniędzy i zadowalać się wypłatą prowizji w zaniżonej wysokości.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.

Podziel się tym artykułem z innymi