fbpx

OFICJALNE STANOWISKO UOKIK W SPRAWIE ZWROTU PROWIZJI Z KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Wraz z upływem czasu od dnia wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy dot. kredytów hipotecznych, coraz więcej kredytobiorców decyduje się na ich przedterminową spłatę. Niewątpliwie ma na to również wpływ stale rosnąca rata kredytu. Doprowadziło to do sytuacji, w której Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zajął oficjalne stanowisko dotyczące zwrotu prowizji przy przedterminowej spłacie kredytu hipotecznego.

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

opracowane przez zespół LEXITUM Sp. z o.o.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy na naszej stronie (zob. Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Jakie warunki spełnić?Zwrot prowizji z kredytu hipotecznego – czy jest możliwy?, Jak banki odmawiają zwrotu prowizji z kredytów hipotecznych?) proporcjonalny zwrot prowizji przy przedterminowej spłacie kredytu należy się konsumentowi nie tylko w przypadku kredytów gotówkowych, ale również hipotecznych. Podstawą dochodzenia tego roszczenia jest ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zawiera art. 39, który brzmi: ,,W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.’’ Przepis ten jest odpowiednikiem art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, przez co powinien być interpretowany w sposób identyczny. Argumentując w ten sposób, wygraliśmy już wiele spraw w sądach dla naszych klientów, przyczyniając się tym samym do ugruntowania korzystnej dla kredytobiorców linii orzeczniczej.

UOKiK

Wobec rosnącej liczby orzeczeń oraz wciąż bezprawnej praktyki banków, stanowisko w sprawie zwrotu prowizji zajął w ostatnim czasie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Urząd stwierdził, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego, bank powinien rozliczyć się z kredytobiorcą i zwrócić proporcjonalnie pobrane opłaty stanowiące całkowity koszt kredytu. Zasada ta dotyczy wszelkich umów kredytu hipotecznego zawartych po 21 lipca 2017r., bowiem wówczas weszła w życie cytowana wyżej ustawa zawierająca kluczowy art. 39. Więcej w tym temacie mogą Państwo przeczytać na stronie: Prawo.pl – Kredyty spłacone przed terminem – zarzuty dla banku Santander.

Sukcesywne działanie naszej firmy oraz konsumentów w celu odzyskania swoich należności, popartych aktualnie również stanowiskiem UOKiK spowoduje zmianę postawy banków, podobnie jak sprawa miała się przy kredytach konsumenckich.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.

Podziel się tym artykułem z innymi